Tworzenie stron WWW

Sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

- Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Drukarnia Tinta Janusz Gałuszka R. i M. Hajtko,
Bank: Bank Zachodni WBK S.A.
Numer rachunku: 98 1090 2066 0000 0005 4200 2895.

- Płaności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

 

Sklep na bazie OpenCart
Drukarnia Tinta Janusz Gałuszka R. i J. Hajtko © 2024